Website đang nâng cấp.

NHÀ PHÂN PHỐI MẠNG CHUYÊN NGHIỆP

N-TEK DISTRIBUTION nhà Phân Phối thiết bị giá trị gia tăng dẫn đầu về các giải pháp tổng thể cho hạ tầng mạng Networking, điện nhẹ M&E, viễn thông, công nghệ thông tin và an ninh tại Việt nam.

  • Liên hệ: 0902 96 98 66 | E: sales@n-tek.vn
  • http://n-tek.com.vn/
  • Extremenetworks | NSA Sonicwall
  • Hitachi | Perco | Norden
  • Belden Cable | MMC Cable
  • Trendnet | N-Rack Networks