Contact Info

  • Head Office: B4-20 Vinhome Gardenia, Ham Nghi, Nam Tu Liem, Hanoi, Vietnam
  • HCM Office: No. 12- Street 17, Lakeview Urban Area, An Phu Ward, City. Thu Duc, Ho Chi Minh
  • Hotline: 0856.322.744 - 0858.322.744

Copper Network TAP

Product information

AP di động để giám sát và khắc phục sự cố mạng đồng 1G
– Hỗ trợ tốc độ 10M / 100M hoặc 10/100 / 1000M (1G)
– Có sẵn thiết kế không an toàn hoặc thụ động
– Tuyên truyền lỗi liên kết
– Giá treo 1U chứa tối đa 4 TAP
– Di động, Plug & Play

Contact us

If you're interested in discovering more about how N-TEK can enhance your project? Please contact us today.

Contact now
SUPPORT

Sale Director

0902969866

Sale Hanoi (1)

0916128826

Sale Hanoi (2)

0901128686

Sale Hanoi (3)

0966093587

Sale HCMC (1)

0917411486

Sale HCMC (2)

0979793511